Prevádzkový poriadok verejného korčuľovania na ZIMNOM ŠTADIÓNE  Banská  Bystrica

1. Každý účastník sa zúčastňuje verejného korčuľovania na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené nedodržiavaním prevádzkového poriadku.

2. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vo vlastnom záujme dávali pozor počas korčuľovania na svoje veci v priestore zimného štadióna. Za odložené veci neručíme!

3. Pri verejnom korčuľovaní je možné na ľadovú korčuľovať len v ohlásenom smere jazdy, primeranou rýchlosťou a neohrozovať nevhodným správaním účastníkov verejného korčuľovania.

4. Na ľadovú plochu sa vstupuje len určenými vchodmi, nie preliezaním mantinelu.

5. Pre deti do 15 rokov doporučujeme používanie ochrannej prilby.

6. Deti do 6 rokov len v doprovode  osoby staršej  ako 15 rokov

7. Počas verejného korčuľovania je zakázané používať hokejky, puky a pod.

8. Na ľadovú plochu vstup len na korčuliach

9. Návštevníci sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov a správcu zimného štadióna.

 Vo všetkých priestoroch zimného štadióna je zákaz fajčenia!!!