Banská Bystrica sa po ukončení rekonštrukcie svojho zimného štadióna stane tretím mestom na Slovensku, ktoré bude môcť hostiť medzinárodné hokejové turnaje. Štadión totiž bude spĺňať normy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Informovala o tom tlačová tajomníčka mesta Barbora Winterová s tým, že rekonštrukciu, ktorá sa začala po skončení hokejovej sezóny a zahŕňa najmä výstavbu novej severnej tribúny a výmenu chladiaceho systému v hlavnej aj tréningovej hale, plánujú zavŕšiť v septembri.

Banskobystrický zimný štadión rekonštruuje mestská firma BPM, do ktorej vlastníctva ho mesto previedlo na základe rozhodnutia zastupiteľstva z marca tohto roka. Dôvodom prevodu bola práve pripravovaná rekonštrukcia severnej tribúny, na ktorú mesto dostalo dotáciu 1 milión eur od Úradu vlády SR z rezervy premiéra. Na dofinancovanie rekonštrukcie tribúny aj výmenu chladiaceho systému totiž mesto nemá v rozpočte prostriedky. BPM dofinancuje celkovú rekonštrukciu sumou viac ako 1,6 milióna eur. Mesto má na zimný štadión, ktorého hodnota je podľa znaleckého posudku z januára 2,58 milióna eur, predkupné právo za cenu jedno euro.

Aktuálny stav prác na našom zimnom štadióne je veľmi dobrou správou nielen pre mňa ako primátora mesta, ale predovšetkým pre všetkých Banskobystričanov. Teší ma, že aktivity prebiehajú podľa plánu a priamo pred našimi očami sa rodí zmodernizovaný štadión, vďaka ktorému budeme zaradení medzi prestížnych usporiadateľov nielen športových, ale aj kultúrnych podujatí, uviedol primátor Peter Gogola.

V zmluve s Úradom vlády SR sa mesto zaviazalo použiť dotáciu 1 milión eur výlučne na rekonštrukciu severnej tribúny a vyúčtovať ju do konca roka 2015. Zároveň sa zaviazalo, že najmenej 10 rokov od dokončenia
rekonštrukcie nezmení vlastnícke ani iné právo k pozemku ani stavbe a štadión bude využívať v súlade so zmluvou so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) z decembra minulého roka. V nej sa mesto zaviazalo, že 10 rokov od kolaudácie zrekonštruovanej severnej tribúny bude zimný štadión slúžiť na účely ľadového hokeja so sezónami od začiatku augusta do konca apríla. V tomto období tiež v rozsahu 100 hodín ročne poskytne štadión bezplatne SZĽH pre potreby štátnej reprezentácie a denne v rozpätí od 6.00 h do 20.00 h ho na šesť hodín poskytne zadarmo na
tréningy pre mládež.

Posledné väčšie stavebné úpravy na takmer 50-ročnom banskobystrickom zimnom štadióne urobili v roku 2009, keď vybudovali novú južnú tribúnu a zázemie pre hokejistov pod ňou. Dokončenie rekonštrukcie vrátane novej severnej tribúny avizoval vtedajší primátor Ivan Saktor na rok 2010, pričom výšku potrebnej investície odhadol na dva milióny eur. Pre nedostatok financií však rekonštrukcia nepokračovala. Pre nedostatok prostriedkov na rekonštrukciu previedlo mesto do majetku firmy BPM v roku 2008 aj mestskú plaváreň, rovnako s podmienkou predkupného práva za jedno euro.

Zdroj: SITA